infoFinland API provides interface to content of infofinland.fi website

API description

GET /pages/01186111-7394-49c8-8d69-088311b50938/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "language": "sv",
  "meta": {
    "feedback-sent": "Tack för din respons",
    "email": "*E-post",
    "feedback-sending-error": "Fel när respons skulle skickas",
    "page-address": "Sidans adress",
    "invalid-feedback": null,
    "feedback": "*Respons",
    "feedback-captcha-infotext": "Skriv siffrorna du ser på bilden.",
    "feedback-missing-field": "Fyll i informationen som saknas",
    "feedback-captcha-reloadtext": "Byt bild",
    "name": "*Namn",
    "feedback-thankyoupage": "fi/kiitos-palautteesta",
    "url": "sv/palaute",
    "invalid-email": "Felaktig e-postadress",
    "title": "Respons",
    "send-feedback": "Skicka",
    "feedback-captcha-errortext": "Siffrorna du skrev är inte samma som på bilden. Försök på nytt."
  },
  "created": "2020-01-15T07:10:37.151891Z",
  "modified": "2020-01-15T07:10:37.151919Z",
  "content": "<!--\nmodified: 2019-11-13T14:45:17\n-->\n<div class=\"xmldoc\"><p>\n\tVi svarar på respons på följande språk: finska, svenska och engelska. Tyvärr kan vi inte svara på respons som är skriven på andra språk.</p><p>\n\tResponsformuläret har ett automatiskt skräppostfilter. Du får inte infoga länkar i responsen.</p><p>\n\tVi svarar bara på respons som gäller sidan InfoFinland. Du märker väl att vi inte ger råd i hur du ska sköta dina ärenden. Rådgivningstjänster hittar du på InfoFinlands sida <a href=\"/sv/information-om-finland/ring-och-fraga\">Ring och fråga om råd</a>.</p></div>",
  "embeds": []
}